Upadłość konsumencka – co to oznacza? Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest słaba i nie jesteś w stanie samodzielnie spłacać swoich długów, warto skorzystać z możliwości, jakie daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Według badań i biur kredytowych coraz więcej osób decyduje się na ten krok, ponieważ jest to dla nich najlepsze rozwiązanie. Z poniższego artykułu dowiesz się, co oznacza upadłość konsumencka, kto może złożyć wniosek i wiele innych równie ważnych rzeczy!

Upadłość konsumencka – co dokładnie?

Na wstępie należy zaznaczyć, że upadłość konsumencka to postępowanie sądowe tylko wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej! co jest ważne To bardzo korzystne rozwiązanie, które pozwala niewypłacalnemu na spłatę zadłużenia. O czym warto pamiętać? Tak naprawdę to sąd decyduje, czy iw jakiej części umorzyć dług, gdy sąd orzeknie upadłość, syndyk przypisany jest do konkretnego konsumenta i od tego momentu może on jedynie rozporządzać majątkiem dłużnika.

Upadłość konsumencka – co to oznacza?
Upadłość konsumencka – co to oznacza?

Należy mieć świadomość, że wniosek ten ma dwie strony, ponieważ jedna to zapewnienie stabilności finansowej upadłemu konsumentowi, a druga to zaspokojenie potrzeb wierzycieli. Majątek należący do dłużnika nie tylko wchodzi w skład masy upadłości, ale także świadczy usługi na rzecz syndyka w celu spłaty długu. Warto jednak zastanowić się, czy upadłość konsumencka nie jest najlepszym rozwiązaniem w każdej sytuacji, ponieważ zdarzają się przypadki, w których sądy nie umorzą całego zadłużenia. Następnie należy sporządzić plan spłaty i sprzedać majątek konsumenta, aby spłacić dług wobec wierzyciela.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Warto dodać, że po nowelizacji przepisów prawa w 2020 r. o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą ubiegać się również konsumenci, jeśli popadną w długi nie tylko z powodu bezrobocia i innych ważnych przyczyn, ale także z powodu umyślnego zachowania. O czym warto pamiętać? W rzeczywistości zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele mogą wystąpić do sądu, a dziś wiele osób korzysta z pomocy profesjonalnej kancelarii, nie tylko w celu przygotowania pisma, ale i całego procesu sądowego! Głównym celem postępowania sądowego jest wykazanie, że dłużnik nie jest w stanie spłacić zaległego długu. Do najczęstszych przyczyn ogłoszenia upadłości konsumenckiej należą:

 • niewypłacalność
 • upadłość bez winy
 • wcześniejszy odpis zobowiązań finansowych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – krok po kroku

Należy podkreślić, że upadłość konsumencka jest dość złożonym procesem składającym się z kilku etapów, a obowiązujące przepisy prawa jasno określają wszystkie kroki, jakie należy podjąć w celu ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, w tym:

 • Postępowanie upadłościowe.
 • Odpowiednie procedury upadłościowe.
 • Ustal plan spłaty wierzyciela.

co jest ważne Każda z powyższych faz zawiera w swoim zakresie poszczególne czynności! W postępowaniu upadłościowym należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. To pierwszy etap, w którym sąd sprawdza, czy dłużnik spełnia określone warunki ogłoszenia upadłości. Jeśli chodzi o oddłużenie, możliwe są 3 scenariusze, ale zależy to od sytuacji osobistej dłużnika:

 • Po tym jak osoba ogłaszająca upadłość skompletuje szczegółowy plan spłaty wierzycieli
 • Po wydaniu postanowienia stwierdzającego zakończenie postępowania upadłościowego
 • Po zniesieniu planu spłaty wierzycieli.

Zgłoszenie upadłości konsumenckiej – jak złożyć wniosek?

Co powinieneś wiedzieć? Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby fizycznej składającej oświadczenie o upadłości konsumenckiej. Proszę pamiętać, że wniosek ten musi zawierać kilka bardzo ważnych elementów takich jak: imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL, opis miejsca położenia majątku osoby fizycznej, opis okoliczności złożenia wniosku. niektóre z najważniejszych elementów, jednak aplikacja Należy również uwzględnić następujące informacje:

 1. Aktualna i kompletna inwentaryzacja majątku
 2. Lista wierzycieli i ich adresy
 3. Kwota i termin spłaty
 4. Wykaz należności
 5. Lista zabezpieczeń

Upadłość konsumencka – jaka jest korzyść?

Warto zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą wiele korzyści, a wśród nich: możliwość przywrócenia spokoju i równowagi psychicznej oraz niskie koszty prawne (zaledwie 30 zł). Jedną z wielkich zalet upadłości jest możliwość zawieszenia toczących się postępowań egzekucyjnych i sądowych, umorzenia długów w ramach upadłości konsumenckiej, wstrzymania dalszych odsetek oraz wykreślenia wpisów z rejestru niewypłacalnych.